Martinová

Katastrálne územia

Martinová 836346

Základné sídelné jednotky

Martinová 23634