Matiaška

Katastrálne územia

Matiaška 836397

Základné sídelné jednotky

Matiaška 23639

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Matiaška (SK041D528854)