Medovarce

Katastrálne územia

Medovarce 836486

Základné sídelné jednotky

Medovarce 23648