Medvedie

Katastrálne územia

Medvedie 836516

Základné sídelné jednotky

Medvedie 23651

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Medvedie (SK041C527556)