Medveďov

Katastrálne územia

Medveďov 836508

Základné sídelné jednotky

Medveďov 23650

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Medveďov (SK0211501760)