Medveďov

Katastrálne územia

Medveďov 836508

Základné sídelné jednotky

Medveďov 23650