mesto

Medzev

Katastrálne územia

Medzev 836567

Základné sídelné jednotky

Nižný Medzev 23656
Šugov 23657