Medzianky

Katastrálne územia

Medzianky 836591

Základné sídelné jednotky

Medzianky 23659

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Medzianky (SK041D528862)