Medzianky

Katastrálne územia

Medzianky 836591

Základné sídelné jednotky

Medzianky 23659