Medzibrod

Katastrálne územia

Medzibrod 836605

Základné sídelné jednotky

Medzibrod 23660