mesto

Medzilaborce

Časti obce

Borov 401444
Medzilaborce 406065
Vydraň 406077

Katastrálne územia

Borov 803723
Medzilaborce 836621
Vydraň 836630

Základné sídelné jednotky

Borov 20372
Duchnovičova 27779
Kýčera 27785
Medzilaborce - stred 23662
Podňagovčík 27781
Priemyselný obvod - juh 27782
Ráztoky 27784
Stavenec 27783
Vihorlat 27778
Vrch 27780
Vydraň 23663

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Medzilaborce (SK0415520471)