Melek

Katastrálne územia

Melek 836672

Základné sídelné jednotky

Melek 23667

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Melek (500569)