Meliata

Katastrálne územia

Meliata 836681

Základné sídelné jednotky

Meliata 23668

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Meliata (SK0428525961)