Merník

Katastrálne územia

Merník 836737

Základné sídelné jednotky

Merník 23673