Michal nad Žitavou

Katastrálne územia

Michal nad Žitavou 836834

Základné sídelné jednotky

Michal nad Žitavou 23683

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Michal nad Žitavou (SK0234503371)