mesto

Michalovce

Časti obce

Betlenovce 415171
Meďov 415169
Michalovce 406107
Milovaná 415157
Močarany 406121
Topoľany 406132
Vrbovec 406119
Žabany 415145

Katastrálne územia

Michalovce 836915
Močarany 837318
Stráňany 837075
Topoľany 837431
Vrbovec 837156

Základné sídelné jednotky

Betlenovce 23727
Biela hora 23709
Dlhé Nivy 23742
Gáborka 23735
Horné diely 23746
Hrádok 23702
Katanská 23703
Margovky - vrbinky - dielnice 23713
Meďov I 23719
Meďov II 28307
Mesto - juh 23694
Mesto - sever 23699
Mesto - Východ - Pri Laborci 23692
Michalovce - stred 23691
Milovaná 23740
Močarany 23731
Nemocničný areál 23695
Nová nemocnica 23711
Pažiť - Brehová - Ortaše 23733
Pivovar 23706
Priemyselný obvod 23728
Pri kanáli 23721
Pri Laborci 23717
Pri sídlisku SNP - Kút 27966
Pri športovom areáli 23749
Pri štadióne 23704
Sídlisko - juh 23696
Sídlisko SNP - Kút 28142
Sídlisko - východ 23693
Sídlisko - západ 23697
Stráňany I 23708
Stráňany II 23707
Stredný zámer - Na grúne - Lúky 23710
Sztárayov mlyn 23720
Široké II 23723
Široké I - Priemyselný obvod 23722
Športový areál 23705
Štvrť pod hrádkom 23700
Tehelné pole 23701
Topoľany 23743
Vrbovec 23715
Za dráhou 23741
Za Serelmešom 23736
Žabany 23748

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Michalovce (SK0427522279)