Mierovo

Katastrálne územia

Mierovo 836788

Základné sídelné jednotky

Mierovo 23678