Miezgovce

Katastrálne územia

Miezgovce 836796

Základné sídelné jednotky

Miezgovce 23679