Miklušovce

Katastrálne územia

Miklušovce 837504

Základné sídelné jednotky

Miklušovce 23750

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Miklušovce (SK0417524867)