Miková

Katastrálne územia

Miková 837512

Základné sídelné jednotky

Miková 23751

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Miková (SK041B527572)