Milhosť

Katastrálne územia

Milhosť 819107

Základné sídelné jednotky

Milhosť 21910