Miroľa

Katastrálne územia

Miroľa 837687

Základné sídelné jednotky

Miroľa 23768