Mlynárovce

Katastrálne územia

Mlynárovce 837741

Základné sídelné jednotky

Mlynárovce 23774

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Mlynárovce (SK041C527602)