Mlynica

Katastrálne územia

Mlynica 837784

Základné sídelné jednotky

Mlynica 23778

Prešovský kraj (7) » Okres Poprad (706) » Mlynica (SK0416523747)