Moča

Katastrálne územia

Moča 837954

Základné sídelné jednotky

Moča 23795