Moča

Katastrálne územia

Moča 837954

Základné sídelné jednotky

Moča 23795

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Moča (SK0231501255)