Močiar

Katastrálne územia

Močiar 837989

Základné sídelné jednotky

Močiar 23798