mesto

Modra

Časti obce

Harmónia 417518
Modra 406247
Piesok 417506

Katastrálne územia

Modra 838039

Základné sídelné jednotky

Harmónia 23801
Kráľová 23802
Kratiny 27998
Modra - stred 23803
Piesok 23804
Pod Ružovým vrchom 27999
Priemyselný obvod 27994
Vinice nad cestou 27996
Vinice pod cestou 27997
Vinice pri lese 27995

Bratislavský kraj (1) » Okres Pezinok (107) » Modra (SK0107508101)