Modrany

Katastrálne územia

Modrany 838080

Základné sídelné jednotky

Modrany 23808

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Modrany (SK0231501263)