Modrovka

Katastrálne územia

Modrovka 838101

Základné sídelné jednotky

Modrovka 23810