Mojzesovo

Katastrálne územia

Mojzesovo 838225

Základné sídelné jednotky

Mojzesovo 23822