Mojzesovo

Katastrálne územia

Mojzesovo 838225

Základné sídelné jednotky

Mojzesovo 23822

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Mojzesovo (SK0234503398)