Mokroluh

Katastrálne územia

Mokroluh 838276

Základné sídelné jednotky

Mokroluh 23827

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Mokroluh (SK0411519618)