Môlča

Časti obce

Dolná Môlča 417865
Horná Môlča 417853
Prostredná Môlča 417841

Katastrálne územia

Môlča 838306

Základné sídelné jednotky

Dolná Môlča 23830
Horná Môlča 28219
Prostredná Môlča 23831
Rómska osada 23829