mesto

Moldava nad Bodvou

Časti obce

Budulov 401699
Moldava nad Bodvou 406302

Katastrálne územia

Budulov 807281
Moldava nad Bodvou 838322

Základné sídelné jednotky

Budulov 20728
Hlinisté 23834
Moldava nad Bodvou - stred 23832
Nižné pole 23835
Priemyselný obvod 23839
Pri štadióne 27812
Pri železnici 23836
Pri železnici II 28305
Sídlisko 23838
Sídlisko Mier 28141
Terasa I 23837
Terasa II 27811
Záhradná 23833

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Moldava nad Bodvou (SK0426521698)