Moravany nad Váhom

Katastrálne územia

Moravany nad Váhom 838420

Základné sídelné jednotky

Moravany nad Váhom 23842

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Moravany nad Váhom (SK0214507342)