Moškovec

Katastrálne územia

Moškovec 838560

Základné sídelné jednotky

Moškovec 23856