Moštenica

Katastrálne územia

Moštenica 838586

Základné sídelné jednotky

Moštenica 23858