Motyčky

Časti obce

Jergaly 417830
Motyčky 406399
Štubne 417828

Katastrálne územia

Motyčky 838659

Základné sídelné jednotky

Jergaly 23863
Motyčky 23865
Štubne 23867