Mrázovce

Katastrálne územia

Mrázovce 838683

Základné sídelné jednotky

Mrázovce 23868

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Mrázovce (SK041B527611)