Mudrovce

Katastrálne územia

Mudrovce 838730

Základné sídelné jednotky

Mudrovce 23873