Muráň

Katastrálne územia

Muráň 838772

Základné sídelné jednotky

Muráň 23877