Mútne

Časti obce

Duľov 417038
Mútňanská Píla 417026
Mútne 406417

Katastrálne územia

Mútne 838837

Základné sídelné jednotky

Mútňanská Píla 23884
Mútňanský Duľov 23885
Mútne 23883