mesto

Myjava

Časti obce

Myjava 406431
Turá Lúka 409923

Katastrálne územia

Myjava 838926
Turá Lúka 865702

Základné sídelné jednotky

Baranec 27675
Belanskovci 26571
Dolný pasienok I 23899
Dolný pasienok II 28212
Horný pasienok 23898
Hoštáky 27674
Hrabníky 23900
Chlebov vrch 26572
Junasovci 26566
Kamenné 27676
Kopánka 27673
Malejov 26567
Myjava - stred I 23892
Pažite 27672
Priemyselný obvod 23896
Pri štadióne 23891
Stred II 23893
Šimkovci 26575
Turá Lúka 26570
U Smetanov 23897
Vankovci 26576
Vŕšek 27671
Za vŕškom 27677

Trenčiansky kraj (3) » Okres Myjava (303) » Myjava (SK0223504581)