Nadlice

Katastrálne územia

Nadlice 839230

Základné sídelné jednotky

Nadlice 23923

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Nadlice (SK0225505170)