Nadlice

Katastrálne územia

Nadlice 839230

Základné sídelné jednotky

Nadlice 23923