Ňagov

Katastrálne územia

Ňagov 839248

Základné sídelné jednotky

Ňagov 23924