Nandraž

Katastrálne územia

Nandraž 839370

Základné sídelné jednotky

Nandraž 23937

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Nandraž (SK0328526037)