Nedanovce

Katastrálne územia

Nedanovce 839418

Základné sídelné jednotky

Nedanovce 23941

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Nedanovce (SK0225505196)