Nedanovce

Katastrálne územia

Nedanovce 839418

Základné sídelné jednotky

Nedanovce 23941