Nedašovce

Katastrálne územia

Nedašovce 839426

Základné sídelné jednotky

Nedašovce 23942