Neded

Katastrálne územia

Neded 839434

Základné sídelné jednotky

Neded 23943