Neded

Katastrálne územia

Neded 839434

Základné sídelné jednotky

Neded 23943

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Neded (SK0235503932)