Nededza

Katastrálne územia

Nededza 839442

Základné sídelné jednotky

Nededza 23944

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Nededza (SK031B517828)