Nemčice

Katastrálne územia

Nemčice 839558

Základné sídelné jednotky

Nemčice 23955

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Nemčice (SK0236581305)