Neporadza

Katastrálne územia

Neporadza 839680

Základné sídelné jednotky

Neporadza 23968