Nevidzany

Katastrálne územia

Nevidzany 839850

Základné sídelné jednotky

Nevidzany 23985

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Nevidzany (SK0227514217)